Marcin Połom

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Członek wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń transportowych. Jego praca doktorska dotyczyła polskich uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju transportu trolejbusowego w latach 1989-2013.

Aktualnie zainteresowania naukowe dotyczą transportu miejskiego, w szczególności elektrycznego. W ostatnich latach główny kierunek jego badań dotyczył rozwoju elektromobilności, a prezentowane wyniki naukowe są pokłosiem projektu badawczego „Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 10 książek i 15 artykułów w najlepszych czasopismach zagranicznych z listy WoS. Marcin Połom poza zainteresowaniami naukowymi jest także praktykiem, który przez wiele lat był związany zawodowo z gdyńską komunikacją trolejbusową.