Między krajobrazem realnym a wyobrażonym: o relacjach geografii z filmem

Celem wykładu jest ukazanie roli filmu we współczesnym świecie i geograficznych konsekwencji sztuki filmowej. W XXI w. media odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie, a film jest jednym z najbardziej wpływowym z nich. Dociera do miliardów ludzi i kształtuje wyobrażenia dotyczące zarówno kwestii społecznych, jak i otaczającej nas przestrzeni. Na ekranie obserwujemy różne miejsca i krajobrazy, które choć udają prawdziwe, często są efektem realizacji twórczej wizji filmowców i tak naprawdę mają wyobrażony charakter. Prawdziwe miejsca stają się w ten sposób zapośredniczone medialnie. Powstaje zatem pytanie o to, jak kształtują się relacje między krajobrazem prawdziwym a wyobrażonym i przedstawionym na ekranie. Geografia filmu próbuje badać te złożone relacje między miejscem i krajobrazem a filmem i ocenić jak film wpływa na nasze wyobrażenia o przestrzeni, ale także na realną przestrzeń. Sprawę komplikuje fakt, że film nie tylko stanowi źródło rozrywki, ale ma również wymiar gospodarczy. Pokazany zatem zostanie także wpływ filmu z nim związanych na rozwój miast i regionów.