Od października Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego wznawia cykl prelekcji z zakresu nauk geograficznych.

Spotkania będą się odbywać w wybrane czwartki miesiąca o godzinie 18:00. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania sanitarne wszystkie prelekcje odbywać się będą w formie on-line z wykorzystaniem platformy MS Teams. Odpowiedni link umożliwiający udział uzyskają Państwo każdorazowo przed spotkaniem.

Planowane zajęcia i wycieczki terenowe zostają przełożone na następny rok.

Szachty w zlewni Strumienia Junikowskiego

Szachty w zlewni Strumienia Junikowskiego

Serdecznie zachęcamy naszych sympatyków nie tylko do uczestnictwa w prelekcjach, ale także do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Geograficznego i aktywnego włączenia się w prace OP PTG.