Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego objął swoim patronatem prowadzone przez Sekcję Meteorologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego, badania zatytułowane: „Wpływ ostrzeżeń meteorologicznych oraz alertów RCB na postrzeganie zagrożeń meteorologicznych”.

Badania mają na celu określenie w jakim stopniu publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacje przyczyniają się do poszerzenia świadomości odbiorców w zakresie możliwych skutków wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Istotnym pytaniem jest również, czy popularne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) mają rzeczywisty wpływ na podejmowane indywidualnie decyzje i poprzez to na ograniczenie ryzyka poniesienia strat.

Głównym elementem badań jest ankieta internetowa. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd_kE-q_E5wX2w7ZOnBjDcvCYGJGP7CQZccMHkX_h2KikcMw/viewform?usp=sf_link

Studenci zaangażowani w projekt zwracają się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety oraz jej dalsze udostępnienie, co pozwoli zebrać odpowiedzi z możliwie największego obszaru kraju.

W przypadku pytań i komentarzy zachęcamy do kontaktu z kierowniczką Sekcję Meteorologii SKNG Weroniką Górną (weronikagorna.wg@gmail.com).