Odkrycia geograficzne i badania Gór Przeklętych (Czarnogóra)

Od roku 2006 w rejonie Gór Przeklętych zostało zorganizowanych już piętnaście letnich wypraw, w czasie których zostało odkrytych ponad sześćdziesiąt dłuższych i głębszych jaskiń, o łącznej długości przekraczającej ponad 35 km. W czasie tegorocznej wyprawy w jedenastu jaskiniach zostało odkrytych i skartowanych 4077 m nowych korytarzy. Jednym z ciekawszych odkryć jest sala Skalne Miasto znajdująca się w jaskini Frizider, części systemu Jaskini Złotej, która wg pomiarów osiągnęła 250 m długości, 100 m szerokości i kilkanaście metrów wysokości.

W czasie wyprawy prowadzone były badania naukowe, w czasie których pobierane były próbki nacieków z jaskini Gigant oraz Jaskini w Čardaku i skał z otoczenia jaskiń. Dzięki analizom pobranych próbek możliwe będzie odtworzenie ewolucji i wieku systemów jaskiniowych w czarnogórskiej części Gór Prokletije. Ponadto wyniki badań izotopowych mogą wnieść istotny wkład do aktualnej wiedzy dotyczącej zapisu zmian paleoklimatycznych czy wpływów różnych cyrkulacji powietrza w tej części Europy.

W jaskiniach lodowych Gór Prokletije, podobnie jak w innych rejonach Europy, obserwowany jest z każdym rokiem ubytek pokrywy lodowej. W celu rejestracji tych zmian, w tym roku rozpoczęte zostały pomiary zarówno powierzchni lodu, jak i temperatur, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

W otworze Giganta, fot. Jan Barabach