GEOpraktyki IV edycja czyli studencka wyprawa do dorzecza Mekongu

Już po raz czwarty studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych wybrali się w odległy zakątek świata w ramach studenckiego projektu naukowego GEOpraktyki. W 2018 roku celem stała się Socjalistyczna Republika Wietnamu − państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone na Półwyspie Indochińskim. Założeniem naukowo-badawczym ubiegłorocznej wyprawy było pobranie próbek wody, gleb i osadów celem późniejszego zbadania ich składu chemicznego, zawartości metali ciężkich znajdujących się w powierzchniowej warstwie. Wykonane zostały pomiary meteorologiczne potwierdzające poziomy ewaporacji. Podjęto także próbę diagnozy stanu infrastruktury i uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Wietnamu. Celem naszego wyjazdu, oprócz badań naukowych z zakresu hydrologii, gleboznawstwa i turystyki było zapoznanie się z kulturą i obyczajami mieszkańców Wietnamu. Obserwowanie codziennych zwyczajów, zachowań, stylu prowadzenia pojazdów pozwoliło nam już od pierwszych dni zrozumieć jak mamy „działać”, a powiedzenie „Ale Sajgon!” w pełni odzwierciedla to jak wygląda ruch uliczny – dywan pędzących skuterów.