GeoPraktyki V edycja Na pustyniach Omanu

Mając na uwadze georóżnorodność Półwyspu Arabskiego, zdecydowano się zorganizować ekspedycję do kraju rzek okresowych – wadi – i bezkresnych pustyń – Omanu. W czasie wyjazdu uczestnicy planują zrealizować zadania badawcze, mieszczące się w problematyce badań geografii fizycznej i geografii turyzmu (pomiar tempa i wielkości parowania potencjalnego i parowania rzeczywistego, wykonywanie dobowych pomiarów zanieczyszczeń pyłowych, waloryzacja turystyczna geostanowisk itd.).