Paweł Molewski

geograf-geomorfolog specjalizujący się i mający doświadczenie badawcze w zakresie: geomorfologii i geologii glacjalnej Niżu Polskiego i obszarów współcześnie zlodowaconych, neotektoniki i paleogeografii czwartorzędu północno-środkowej Polski, sedymentologii i stratygrafii osadów czwartorzędowych, stosowanej kartografii geologicznej i geomorfologicznej, geoarcheologii oraz zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i technik komputerowych w badaniach geologicznych, geomorfologicznych, paleogeograficznych, historycznych i archeologicznych.

Pracownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik studiów doktoranckich na kierunku geograficznym. Wieloletni Kierownik Pracowni Sedymentologii i Paleoekologii. W latach 2014-2021 wiceprezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Członek Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia na UMK.