PolarProject – studencka wyprawa polarna

Chcąc uczcić 35. rocznicę pierwszej wyprawy poznańskich naukowców na Spitsbergen, grupa 10 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM organizuje Wyprawę Polarną do Stacji Badawczej „Petuniabukta” leżącej na archipelagu Svalbard. Studenci, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego, mają zamiar wcielić się w rolę polarników, walczyć z żywiołami i prowadzić badania naukowe w miesiącach letnich bieżącego roku. Tematy badań obejmują zagadnienia z zakresu geologii, meteorologii, klimatologii, glacjologii i wpływu antropopresji na krajobraz. Młodzi naukowcy będą w czasie swoich badań używać nowoczesnych narzędzi pomiarowych, takich jak drony z wbudowanymi urządzeniami do mierzenia temperatury, wilgotności i prędkości wiatru, jak również prostych, sprawdzonych sposobów pomiarów – metody kija i miarki. Prace naukowe będą prowadzone pod czujnym okiem opiekunów naukowych: prof. zw. dr hab. A. Kostrzewskiego, mgr K. Rymera i mgr S. Kendzierskiego. Wyprawa jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Możliwość przebywania w obrębie koła podbiegunowego dostarczy niezapomnianych wrażeń, a wyjazd szerzej otworzy drzwi studentom, którzy w przyszłości będą również chcieli podjąć się wyzwania prowadzenia badań naukowych w tym odległym miejscu.

Jeśli chcesz poznać szczegóły wyprawy, udzielić studentom cennej wskazówki albo wesprzeć w inny sposób, proszę o kontakt z Koordynatorem Projektu, studentką Marią Sznajder: polarproject.uam@gmail.com, facebook.com/PolarProjectUAM.