Metropolie i ich znaczenie we współczesnym świecie

Tematyka wykładu

Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy świata w wymiarze terytorialnym wyznaczają głównie dwa procesy: 1/ globalizacji gospodarki otwartej na nieograniczony barierami politycznymi i ekonomicznymi przepływ kapitału, dóbr, usług, wiedzy i ludności, oraz 2/ metropolizacji, czyli koncentracji ludności na obszarach silnie zurbanizowanych (metropolitalnych), na których olbrzymi potencjał gospodarki oraz coraz większe jej zróżnicowanie wyznacza trendy rozwojowe, kreuje nowe wzorce kulturowe i style życia. Metropolie – miasta macierzyste (grec. meter – matka, polis – miasto), uważa się za bieguny rozwoju współczesnego świata. Jak napisał francuski ekonomista i historyk Fernard Braudel: „Miasta – metropolie są jak transformatory, podnoszą napięcie, przyspieszają częstotliwość zmian i nieustannie doładowują baterie ludzkości”. Rozwój metropolii nabiera praktycznego znaczenia w obliczu polityki regionalnej Unii Europejskiej. W nowej polityce spójności 2014-2020 „Europa stawia na miasta”. O tym traktuje także nowa Agenda Miejska UE tzw. Pakt Amsterdamski.

Przemiana miast w metropolie jest procesem długotrwałym i frapującym. Wykład traktuje właśnie o metropolizacji jako jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju świata. W przystępny sposób wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia, takie jak: metropolia, funkcje metropolitalne, obszar metropolitalny czy klasa metropolitalna. Przedstawione zostaną rankingi metropolii światowych, kontynentalnych i krajowych. Wykład odpowie na pytanie: jakie miasta są lub mają szansę stać się metropoliami i czy niektóre duże polskie miasta, w tym Poznań, można już uznać za metropolie.