Mgr Sebastian Kendzierski

Jest doktorantem w Zakładzie Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Zajmuje się w szczególności szeroko pojętą synoptyką, modelowaniem numerycznym oraz weryfikacją sprawdzalności prognoz pogody. Do obszarów zainteresowania należą obszary polarne.