Prof. dr. hab. Tomasz Kaczmarek

Geograf miast, ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania strategicznego i planowanie przestrzennego. Kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej WNGiG UAM oraz Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Unii Geograficznej. Autor ponad 130 publikacji, w tym także książek popularno-naukowych, takich jak: Ilustrowana Geografia Świata, Ludność Świata, Nasza Europa, Ilustrowana Geografia Polski, Atlas Aglomeracji Poznańskiej. Współautor Strategii rozwoju Metropolii Poznań. Uczestnik konferencji międzynarodowych m.in. w Nowym Jorku, San Francisco, Kantonie, Hajdarabadzie, Jerozolimie, Londynie, Moskwie, Barcelonie i Berlinie.