Systemy informacji geograficznej w praktyce

Informatyzacja i cyfryzacja od dłuższego czasu opanowują kolejne dziedziny nauki. Geografia nie opiera się tym zjawiskom. Bazy danych, specjalistyczne urządzenia, zaawansowane oprogramowanie zastąpiły kalki kreślarskie, ołówki, linijki i globusy. Na warsztatach przedstawimy podstawowe pojęcia z zakresu geoinformacji i pokażemy ich praktyczne zastosowanie w tworzeniu kompozycji mapowych.

Przygotowanie i prowadzenie: Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego”