Warsztaty meteorologiczne

Warsztaty meteorologiczne mają na celu przedstawienie wyposażenia standardowego ogródka meteorologicznego wraz z oprzyrządowaniem. W czasie warsztatów omówione zostaną warunki i sposób podstawowych pomiarów oraz obserwacji meteorologicznych, jakie prowadzone są w ogródku meteorologicznym przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji, rodzajem oraz przeznaczeniem poszczególnych przyrządów. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo wykonać pomiary temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych, a także samodzielnie, przy pomocy katatermometru określą warunki odczuwalne. Dodatkowo wykonane zostaną obserwacje rodzaju i stopnia zachmurzenia.