Eksploracja jaskiniowa w Górach Prokletije (Czarnogóra)

dr Ditta Kicińska, mgr Sonia Dudziak

Wykład będzie dotyczył polskiej eksploracji jaskiniowej w Górach Prokletije w Czarnogórze. Obszary krasowe w czarnogórskiej części Gór Prokletije stanowią ogromny potencjał eksploracji speleologicznej. Od roku 2006 corocznie organizowane są wyprawy w ten rejon przez Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego przy współudziale Speleoklubu Świętokrzyskiego. W czasie wieloletniej działalności zostało odkrytych ponad 60 jaskiń, z których najgłębsze i najdłuższe to Górnicza, System Jaskini Entuzjastycznej,  Jaskinia Lodowa, System Jaskini Lodu-T5 czy Jaskinia przy Czerwonym. Uczestnicy wyprawy organizowanej w roku 2017 otrzymali wyróżnienie na Kolosach 2018 (Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów) w kategorii: Eksploracja jaskiń za osiągnięcie deniwelacji 696 m w Jaskini Górniczej, dzięki czemu stała się ona najgłębszą znaną jaskinią w górach Prokletije (uwzględniając również Albanię i Kosowo). Po wyprawie w roku 2018 jaskinia osiągnęła 715 m głębokości.

Jaskinia Jastrzębia (Hawk Cave), Prokletije 2018, fot. Adam Łada

Jaskinia Przy Czerwonym, Prokletije 2017, fot. Adam Łada

Jaskinia Złota (Golden Cave), Prokletije 2018, fot. Adam Łada

Jaskinia Lodu, fot Michał Amborski

Jaskinia Lodu, fot Michał Amborski

Ditta Kicińska, geolog i speleolog, pracownik Instytutu Geologii UAM, jest członkiem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania osadów i form korozyjnych w jaskiniach, dzięki którym można odtwarzać dawne kierunki przepływu wód, genezę i ewolucję systemów jaskiniowych oraz sąsiadujących z nimi dolin, a także rekonstruować zmiany zachodzące na powierzchni obszarów górskich. Badania prowadzi w jaskiniach m.in. Tatr, Tatr Niżnych (Słowacja), Północnych Alp Wapiennych (Austria) i Gór Prokletije (Czarnogóra). Autorka i współautorka publikacji o tematyce speleologicznej oraz prac popularno-naukowych m.in. współautorka Atlasu Tatr (2015). Uczestniczyła w jaskiniowych wyprawach eksploracyjnych w Góry Prokletije (od 2006 co roku, z wyj. 2018), masyw Hoher Göll w Austrii, do Norwegii oraz Bośni i Hercegowiny. Była członkiem Zarządu Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przez kilkanaście lat, pełniąc różne funkcje, w tym prezesa w latach 2004-2010. W kadencji 2007-2010 członek Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA, członek Zarządu PZA i przewodnicząca Komisji Tatrzańskiej w latach 2007-2016, od 2016 przewodnicząca Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA. Związana z redakcją „Taternika” w latach 2009-2015.