Geograficzna i kulturowa różnorodność Gruzji – warsztaty geograficzne OP PTG

Położenie Gruzji między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że państwo to charakteryzuje się bardzo bogatym zróżnicowaniem warunków przyrodniczych i społeczno-kulturowych.
Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z geo i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a także zróżnicowanie społeczno-gospodarcze i kulturowe Gruzji oraz zmiany jakie zaszły w niej w ostatnich latach.