Spitsbergen z dala od lodowców

Spitsbergen kojarzy się zazwyczaj z malowniczymi górami i fiordami, lodowcami lub zorzami polarnymi. Przedmiotem wykładu będzie próba niestandardowego spojrzenia na tę arktyczną wyspę – oczami geografa społeczno-ekonomicznego, uczestnika organizowanych przez UAM warsztatów geograficznych w 2017 roku.

Wprawdzie podczas prezentacji nie zabraknie wybranych elementów środowiska przyrodniczego (w tle pojawią się nawet niedźwiedzie polarne), jednakże głównym punktem zainteresowania będzie działalność człowieka i jej skutki dla środowiska. Dowiemy się zatem między innymi:

  • jak wyglądają i funkcjonują osiedla ludzkie na Spitsbergenie;
  • jaki wpływ na współczesny rozwój tego obszaru wywiera działalność gospodarcza, w tym turystyka;
  • jakie skojarzenia na Spitsbergenie wywołuje piramida;
  • dlaczego w hotelu robotniczym zamieszkały mewy;
  • czy w pobliżu lodowców produkuje się piwo.