Współczesne zmiany klimatu – globalne ocieplenie – fakty i mity

Wykład przedstawia najnowsze poglądy na temat współczesnych zmiany klimatu, przejawiających się przede wszystkim globalnym ociepleniem. Zawiera odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przyczyn, przejawów i skutków zmian klimatu. Wyjaśnia między innymi: wpływ działalności człowieka na postępujące zmiany klimatu, powiązanie częstości występowania ekstremalnych warunków pogodowych ze zmianami cyrkulacji atmosferycznej, oraz możliwe konsekwencje postępującego ocieplenia.