GEOpraktyki edycja V: „Wokół pustyń Omanu”

Uczestnicy projektu „GEOpraktyki wokół pustyń Omanu”

dr Magdalena Kugiejko (opiekun naukowy),Kornelia Sydor, Dominika Dudziak, Zuzanna Palińska, Michał Kornas, Sebastian Kendzierski, Artur Żyto, Łukasz Szał (studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Studenci i doktoranci z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych już po raz piąty mieli możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie GEOpraktyki. W tym roku grupa osób zaangażowanych w działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów udała się do Omanu, by wykorzystać w praktyce zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności. Pomimo niesprzyjających upałów, nawet gdy temperatura w cieniu sięgała 48 stopni, uczestnicy ekspedycji realizowali wyznaczone sobie cele naukowo-badawcze. Podczas pobytu przeprowadzono badania dotyczące tempa i wielkości parowania potencjalnego i rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym, pobrano próbki z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych oraz pracy dyplomowej, waloryzowano szlaki turystyczne oraz potencjalne i istniejące geostanowiska stanowiące o rozwoju geoturystyki w Omanie, jako wiodącej gałęzi turystyki w tym kraju.

Dodatkowo zrealizowano badania krajobrazowe jednych z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu na tym obszarze – dolin okresowych rzek (wadi). Oman nazywany jest rajem dla geologów. Niezwykłe osobliwości i formy skalne, jaskinie, krajobraz bezkresnych pustyń oraz zachodzące współcześnie procesy geomorfologiczne utwierdziły nas w przekonaniu, że organizacja piątej edycji GEOpraktyk w tym kraju była bardzo dobrym pomysłem. Duża życzliwość w kontaktach z lokalną społecznością, spotkanie z przedstawicielami Sultan Qaboos University w Maskacie, tysiące przejechanych i ponad 200 km przebytych pieszo „w pocie czoła” kilometrów już za nami.