Emilia Bogacka

Jest geografem społeczno-ekonomicznym pracującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej geografii przestępczości, w tym badań nad zależnością poczucia bezpieczeństwa od zagospodarowania przestrzeni. Sport, który jest tematyką wykładu, od dzieciństwa jest wielką pasją, którą wpływa na wybory kierunków podróży i pracę zawodową, co znajduje swoje odzwierciedlanie w działalności popularnonaukowej.