Małgorzata Mazurek

Małgorzata Mazurek – geograf i geomorfolog, związana naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1987 r. zatrudniona w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Jej działalność naukowa obejmuje hydrogeomorfologię, geomorfologię fluwialną. georóżnorodność, geografię regionalną, monitoring środowiska przyrodniczego, a także badania polarne na Spitsbergenie.

Autorka i współautorka 6 książek oraz ponad stu artykułów. Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN, aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Geograficznym, Stowarzyszeniu Geomorfologów Polskich i Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Jej pasją są podróże, odwiedziła ponad 70 krajów, najwyższym zdobytym szczytem jest Kinabalu na Borneo (4101 m n.p.m.), była członkiem wyprawy dookoła świata Śladami Jamesa Cook, a w dwóch podróżach dookoła świata zyskała dwa dni, trzykrotnie odwiedziła brazylijską Amazonię i Spitsbergen.