Rwanda – national parks and nature-based tourism potential

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, mgr Josepha Uwamahoro

Wykład poświęcony będzie przedstawieniu walorów turystycznych parków narodowych w Rwandzie (Volcanoes National Park, Akagera National Park, Nyungwe National Park, Gishwati National Park). Walory te omówione zostaną na tle współczesnego ruchu turystycznego w Rwandzie oraz unikatowych komponentów środowiska przyrodniczego, stanowiących przyrodniczy potencjał turystyczny w tym państwie.

Alina Zajadacz, dr hab., prof. UAM, geograf. Główne zainteresowania badawcze związane są z geografią turystyki, w tym potencjałem turystycznym miast i regionów oraz turystyką dostępną (accessible tourism). Studia geograficzne ze specjalnością z zakresu kształtowania i ochrony środowiska ukończyła w 1996 r., pracę doktorska pt. „Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich” obroniła w 2001 r., a tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2013 r. na podstawie rozprawy „Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne”. Ukończyła także studia
z „Zarządzania zasobami ludzkimi” (2016) oraz kurs Tourism and Travel Management (The University of Queensland, Australia, 2019). Autorka ponad stu publikacji naukowych w tym kilku monografii. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rosji); ponadto z instytucjami, stowarzyszeniami (opracowania strategii rozwoju turystyki, analizy dostępności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością).  Prowadzi szkolenia dla branży turystycznej. W działalności społecznej: przewodnicząca Komisji Geograficzno-Geologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk); wiceprzewodnicząca sekcji Geografii Turyzmu (Polskie Towarzystwo Geograficzne); członkini: kapituły rankingu uczelni wyższych (Wiadomości Turystyczne) oraz grupy doradczej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Josepha Uwamahoro – ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie
w Kigali, następnie magisterskie w zakresie zarządzania na Politechnice Łódzkiej (tematyka pracy: ANALYSING THE IMPACT OF INFORMATION SYSTEM ON THE EFFICIENCY AND EFFETIVENESS OF THE ORGANIZATION FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (2010-2016). Obecnie przygotowuje się do podjęcia studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są na rozwoju zrównoważonej
i konkurencyjnej turystyki w Afryce Wschodniej, zwłaszcza w Rwandzie. Pracuje nad publikacją: Dialogues on Tourism Planning for Destination Africa. Ideas and concerns from young people in Rwanda regarding the development of nature-based tourism.