Tadeusz Stryjakiewicz

profesor nauk o Ziemi, zatrudniony na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Uczelni oraz wielu krajowych i zagranicznych rad i stowarzyszeń naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę geografii ekonomicznej, lokalizacji działalności gospodarczej, organizacji i dynamiki przestrzeni społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityki miejskiej i regionalnej.

Był (i jest) kierownikiem polskich zespołów w kilku międzynarodowych projektach badawczych (w tym realizowanych w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020) oraz projektu „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem lub współautorem ok. 300 publikacji naukowych (opublikowanych m. in. w takich międzynarodowych wydawnictwach jak Wiley-Blackwell, Ashgate, Routledge, Edward Elgar, Springer) oraz licznych ekspertyz i raportów.