Warsztaty Geograficzne Gruzja 2022

Szanowni Państwo,

W imieniu Oddziału Poznańskiego PTG zapraszam Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w trzeciej już edycji Warsztatów Geograficznych. Odbędą się one w dniach 26 VI – 10 VII 2022 r., acz termin ten może ulec przesunięciu później (nie wcześniej) o 1-3 dni w zależności od dostępności biletów lotniczych.

Gruzja jest niezwykłym poligonem badawczym, w którym swoiste iunctim odnajduje geografia fizyczna ze społeczno-ekonomiczną, gdzie uwarunkowania fizycznogeograficzne determinowały i do dziś wpływają na zagospodarowanie przestrzeni przez człowieka. Jednocześnie stosunkowo niewielkie rozmiary kraju dają możliwość odwiedzenia większości jej regionów w tak krótkim czasie. Wstępny program obejmuje trasę: Kachetia – Park Narodowy Waszlowani – Mccheta-Mtianetia – Gruzińska Droga Wojenna – Górna Kartlia – Samcche-Dżwachetia – Adżaria – Swanetia – Megrelia – Imeretia –  Tbilisi uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

Podczas Warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem, hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie geo- i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Gruzji. Zwyczajowo, aspekty te są omawiane przez uczestników Warsztatów, by móc czerpać radość ze wspólnego dzielenia się wiedzą. Nie ma jednak obowiązku przygotowywania wystąpień.

Gorąco zachęcamy Członków i Sympatyków PTG do osobistego doświadczenia Gruzji.

W imieniu organizatorów,

/-/ Cezary Mądry

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTG

Informator i Karta zgłoszeniowa

Organizatorzy:

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Partnerzy:

Ilia State University w Tbilisi, Georgian Tourism Organization.

Termin warsztatów

26 VI – 10 VII 2022 – jest to termin orientacyjny i może ulec przesunięciu o 1-3 dni w zależności od dostępności biletów lotniczych.