Wczesne horyzonty antropologii w australijskich podróżach Strzeleckiego

Wykład obejmuje przegląd stosunkowo mało znanych zainteresowań i obserwacji Strzeleckiego z zakresu etnografii i antropologii Aborygenów Australii, zanim te dziedziny powstały. Chociaż – wydawałoby się – marginalne w stosunku do głównych celów podroży Strzeleckiego – geografii i geologii południowo-wschodniej Australii i Tasmanii – antropologiczne konkluzje Strzeleckiego nie tylko przetrwały próbę czasu, ale okazały się wczesnymi zwiastunami obecnie powszechnie akceptowanej percepcji i polityki społecznej Australii wobec jej autochtonicznej ludności.