Winnice i enoturystyka w Polsce

Enoturystyka to turystyka  „bazująca” na uprawie winorośli i produkcji wina gronowego. Rozwija się nie tylko ze względu na możliwość degustacji wina, czy jego zakupu, ale również z chęci poszerzenia wiedzy turystów o tym niezwykłym napoju. Jest to rodzaj turystyki zorientowanej na cele poznawcze i praktyczne, a jej uczestnikami są turyści i lokalna społeczność. W literaturze przedmiotu określana jest jako turystyka winiarska, część turystyki kulturowej, czy też turystyka niszowa.

W XXI wieku Polska została zaliczona do krajów winiarskich a enoturystyka zdobywa coraz więcej zwolenników.

W trakcie prezentacji prelegentka postara się odpowiedzieć na kilka pytań:

  1. Czy Polska faktycznie jest krajem winiarskim?
  2. Jakie są warunki i czynniki rozwoju enoturystyki w Polsce?
  3. Jaka jest polska oferta enoturystyczna?
  4. Czy warto poznawać krajowe ścieżki winiarskie?

Wykład odbędzie się w formie zdalnej. Niestety degustacji wina wyprodukowanego w polskiej winnicy nie ma w jego programie.