Włodzimierz Żukowski

jest absolwentem Katedry Etnografii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obronił w tej samej uczelni, ale w Instytucie Socjologii. Od 1988 roku pracuje w Terytorium Północnym Australii jako antropolog. Zajmuje się badaniami kultury i ochroną dziedzictwa kulturowego Aborygenów Środkowej i Północnej Australii.