Zapraszamy na wykład w ramach inicjatywy Geonight, 9 kwietnia br, godz. 18:00

W ramach inicjatywy Geonight, która odbywa się pod patronatem EUGEO, IGU oraz PTG Cezary Mądry przedstawi wykład Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань (Struktury przestrzenne miast w Polsce. Przykład miasta Poznania). Ze względu na prośbę jednostek naukowych w Rosji wykład odbędzie się w języku rosyjskim.

Celem wykładu będzie zapoznanie słuchaczy z najczęściej występującymi w Polsce strukturami przestrzennymi miast. Prelekcja będzie się składać z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną typowe przestrzenne struktury morfologiczne, demograficzne, społeczne i funkcjonalne miast (głównie w Polsce). W części drugiej uwaga zostanie skupiona na identyfikacji tych struktur w mieście Poznaniu.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Link do spotkania MS Teams

Уважаемые дамы и господа!

Сердечно приглашаю вас на лекцию под эгидой Association of Geographical Societies in Europe (EUGEO), International Geographical Union (IGU) и Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Польское географическое общество).

Тема моего выступления – Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань.

Цель лекции – познакомить слушателя с типичной пространственной структурой городов Польши. Она состоит из двух частей: В первой части будут рассмотрены основные пространственные структуры городов: морфологические, демографические, социальные и функциональные. Эта часть будет проиллюстрирована множеством примеров, в основном польских городов. Во второй части эти структуры будут подробно рассмотрены на примере города Познань (Польша).

До встречи!