Zróżnicowanie regionalne Ukrainy a wojna z Rosją

Od lat Federacja Rosyjska podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a w ostatnim roku agresywna antyukraińska polityka Kremla przybrała postać zaborczej wojny konwencjonalnej. Jakie cele strategiczne Federacji Rosyjskiej realizowane są aktualnie w Ukrainie, na czym opiera się rzeczywisty „plan Putina”, jak zróżnicowanie terytorialne Ukrainy wpłynęło na plany wojenne wobec Ukrainy? Oto pytania, które będą poruszane podczas prezentacji.

Wykład będzie się opierał w pierwszej kolejności o analizę roli aspektów geograficznych, determinujących charakter, przebieg i perspektywy wojny rosyjsko-ukraińskiej.