Warsztaty Geograficzne w Armenii i Gruzji

Szanowni Państwo,

W imieniu Oddziału Poznańskiego PTG zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w czwartej już edycji Warsztatów Geograficznych Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Armenii i Gruzji. Odbędą się one w dniach około 29 VI – 13 VII 2023 r., acz termin ten może ulec przesunięciu (na pewno nie wcześniej niż 28 VI), a jeśli to później o 1-3 dni w zależności od dostępności i ceny biletów lotniczych.

Cały Kaukaz jest niezwykłym poligonem badawczym, w którym swoiste iunctim odnajduje geografia fizyczna ze społeczno-ekonomiczną, gdzie uwarunkowania fizycznogeograficzne determinowały i do dziś wpływają na zagospodarowanie przestrzeni przez człowieka. Jednocześnie każdy z krajów kaukaskich cechuje się swoją niepowtarzalnością przyrodniczą, kulturową, etniczną, językową, gospodarczą tworząc swoisty mikrokosmos. Stosunkowo niewielkie rozmiary tych państw dają możliwość odwiedzenia większości jej regionów w tak krótkim czasie. Wstępny program obejmuje trasę w ramach dwóch krajów – Armenii i Gruzji i wiedzie następującą trasą: Erewań – Garni – Geghard – Chor Wirap – Eczmiadzyn – Sewan – granica z Gruzją – Kachetia – Park Narodowy Waszlowani – Mccheta-Mtianetia – Gori – Samcche-Dżwachetia – Adżaria – Swanetia – Megrelia – Imeretia – Tbilisi uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem przyrodniczym jak i kulturowym.

Podczas Warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem, hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie geo- i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim sytuacji geopolitycznej oraz zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Armenii i Gruzji. Zwyczajowo, aspekty te są omawiane przez uczestników Warsztatów, by móc czerpać radość ze wspólnego dzielenia się wiedzą. Nie ma jednak obowiązku przygotowywania wystąpień.

Gorąco zachęcamy Członków i Sympatyków PTG do osobistego doświadczenia Armenii i  Gruzji.

W imieniu organizatorów,

/-/ Cezary Mądry

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTG

Organizatorzy:

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Partnerzy:

Uniwersytet Państwowy w Erewaniu, Uniwersytet Państwowy w Tbilisi.

Termin warsztatów

28 VI – 12 VII 2023 – jest to termin orientacyjny i może ulec przesunięciu o 1-3 dni w zależności od dostępności biletów lotniczych.

Poniżej zaprezentowano program od 29 VI do 13 VII.

Komunikat i kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj